Bloghttp://jozeffabian.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskKde smeruje komjatická agrárna ideológia z Dobrovičovej ulici. (jozeffabian)Na nemohúcnosť agrárnych expertov z Európskeho parlamentu a byrokratického šimľa Európsku komisiu si roľník pomaly zvyká. Zakrivenosť uhoriek a banánov, zákaz domácej výroby semienok a množstvo iných doslova až humorných excesov už patrí k bruselskému agrárnemu folklóru. Ideologická kríza európskej politiky sa prehlbuje. Británia a Francúzsko sa dostáva do slepej uličky v povedomí svojich občanov v názore na výhody EÚ. Politici a úradníci s patentom na rozum nás každodenne presviedčajú ako je to výhodné – len rastie chudoba, bieda a nezamestnanosť, ktorého integrálnou súčasťou je aj človek pracujúci na pôde – roľník, respektíve podľa amerického vzoru farmár.Tue, 20 May 2014 20:48:59 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/356909/kde-smeruje-komjaticka-agrarna-ideologia-z-dobrovicovej-ulici.html?ref=rssPredaj pôdy na Slovensku vďačná agenda pre politikov. (jozeffabian)Keď duneli delostrelecké salvy a ohňostroj na krásnom modrom Dunaji 1. mája 2004 v Bratislave ani sme si neuvedomili, že Slovenská republika stráca pôdu pod nohami nie len obrazne, ale aj v skutočnosti. Plnením negociačných, asociačných a aproximačných podmienok sme si neuvedomil, že odovzdávame bez výstrelu aj našu rodnú hrudu. Zem, ktorá bola vykúpená krvou a potom našich starých otcov, ktorí pracovali za veľkou mlákou a po baniach, fabrikách a latifundiách v Európe. Zem bola v minulosti symbol chlebíka, ktorého mala slovenská pospolitosť pomerne menej ako korbáčovania po chrbte.Sun, 04 May 2014 14:28:33 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/355315/Predaj-pody-na-Slovensku-vdacna-agenda-pre-politikov.html?ref=rssUmieračik slovenského potravinárstva už vyhráva prvé noty. (jozeffabian)Počas novembrovej revolúcie keď nám z tribún protagonisti revolúcie Kňažko s Budajom nadšene vysvetľovali, že už občania nebudú kupovať pochybné socialistické potraviny s pochybnou kvalitou všetci sme čakali zmenu. Tá prišla – občan skandoval na námestiach našich miest a po otvorení hraníc nám susedia z Rakúska nakupovali plné kufre potravinárskych výrobkov, ktoré boli lacné a zrejme aj kvalitné nakoľko Rakúšan si na kvalitu potrpí.Tue, 08 Apr 2014 21:20:07 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/353603/Umieracik-slovenskeho-potravinarstva-uz-vyhrava-prve-noty.html?ref=rssAké postavenie dostanú rodinné farmy na Slovensku? (jozeffabian)Dnešná spoločnosť, ktorá je pod neustálym informačným tlakom sa dostala aj pod informačný tok ohľadom podpory rodinných fariem. Tento proces je potrebné hodnotiť jednak z historického hľadiska, súčasnej agrárnej politiky a koncepcie poľnohospodárstva na ďalšie roky. Rodinné farmy – gazdovstvá tu boli roky rokúce. Statkári a veľký gazdovia tu boli do roku 1948. Rodinné farmy fungovali na princípe malých gazdovstiev, ktoré mali zabezpečiť základné potraviny pre rodinu aby mohli prežiť. Tento proces formovania rodinných gazdovstiev bol prelomený po roku 1945 v čase obilnej krízy a po roku 1945.Fri, 21 Mar 2014 16:47:23 +0100https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/352022/Ake-postavenie-dostanu-rodinne-farmy-na-Slovensku.html?ref=rssNajlepším hospodárom na pôde je u nás štát (jozeffabian)Evanjelium Podľa Matúša 6:26 ,, Pozrite na vtáky: nesejú ani nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok, a predsa ich nebeský Otec živí. Či nie ste omnoho cennejší ako ony?,,   Tento citát z evanjelia najlepšie vystihuje hospodárenie štátu na pôde. Tento rok v rámci finančných avantúr vládnych expertov na pôdu dostali roľníci a hospodári na pôde vládny darček v podobe zvýšenia nájomného z 1,5% na 2,2% z hodnoty prenajímanej pôdy. Nárast takmer o 50% bodov zahojí diery v štátnom rozpočte, ktorý získava prívlastok sitový. Koľko sa naleje toľko pretečie. Štát prostredníctvom SPF/Slovenský pozemkový fond/ hospodári na vyše 450 tis. ha poľnohospodárskej pôdy z čoho vyše 120 tis. ha je priamo vo vlastníctve štátu a zostatok je pôda neznámych vlastníkov. SPF, ktorý sa už konštituoval skôr ako realitná kancelária očakáva tento rok príjmy vo výške 18,4 mil. € a pri plánovaných výdavkoch na úrovni 13,29 mil. € sa počíta so ziskom - respektíve prebytkom na úrovni 5,05 mil. €.  Osobne si myslím, že slušné hospodárenie. Ukazovateľ produktivity práce na 1 úradníka na pôde je obdivuhodná no žiaľ je to len administrovanie a poberanie pachtovného.Sun, 02 Mar 2014 13:46:10 +0100https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/350335/Najlepsim-hospodarom-na-pode-je-u-nas-stat.html?ref=rssZastavme likvidáciu rastlinného genetického materiálu (jozeffabian)Na prelome rokov medzi farmármi Európy bola veľmi živá diskusia na tému ako ďalej s osivárstvom a zachovaním biodiverzity semien a rozmnožovacieho materiálu. Pripravovaná direktíva EÚ o nariadení v oblasti osív, sadív a rozmnožovacieho materiálu ako aj šľachtení rastlín dala do pohybu ľudí, ktorých vzťah k tejto problematike nie je ľahostajný. Na základe týchto skutočností sa konal v malom rakúskom mestečku Wolkersdorf pracovný seminár počas posledného februárového víkendu z iniciatívy združenia Archa Noah. Na stretnutí boli zástupcovia farmárov a iniciatív z 11 krajín EÚ a ako pozorovateľ delegát z Arménska. Hlavným mottom bolo ,, zachráňme si semiačka“ čo vystihlo situáciu na úseku zachovania biodiverzity rastlín v Európe.Wed, 26 Feb 2014 11:25:45 +0100https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/349967/Zastavme-likvidaciu-rastlinneho-genetickeho-materialu.html?ref=rssÚtok bruselskej hydry na záhradkárov a drobných roľníkov (jozeffabian)Keď Slováci oslavovali svoj vstup do EÚ v roku 2004 ani si neuvedomili, že už vstupom do NATO Slovensko začalo proces odovzdávania svojej suverenity a svojbytnosti a postupne už aj svojprávnosti. Odovzdávanie kompetencií, výpredaj republiky a postupné negociovanie absurdít európskej  legislatívy na naše podmienky spustili preberanie všetkých právnych absurdít a nariadení, ktoré sú na úrovni IV. cenovej skupiny staničného bufetu. Je tu len rozdiel v tom, že v staničnom bufete málokto má príjem nad 400 €, pričom úradnícke živly v Bruseli majú nad 4000 €. Na druhej strane 150 vyvolených elitných politikov , odborníkov na všetko z veľkou ľahkosťou upravili právne normy aj so špatným prekladom a obyčajný človek len krúti hlavou akí blbci riadia túto spoločnosť.Mon, 21 Oct 2013 17:54:13 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/340203/Utok-bruselskej-hydry-na-zahradkarov-a-drobnych-rolnikov.html?ref=rssČipovanie zvierat je biznis schválený zborom duševne nemohúcich (jozeffabian)Poslanecká gerila schvaľuje zákony ako na bežiacom páse niekedy s rozvahou a citom androidickej kultúry myslenia. Takýmto bol aj zákon 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti spolu so svojím novelami typickými pre náš parlament. Tento zákon je ako je už zvykom v súlade s normami európskych byrokratických inštitúcií. Takýmto dokumentom v prípade čipovania je Nariadenie(ES) č. 998/2003 Európskeho parlament a rady o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady  2/65/EHS.Fri, 18 Oct 2013 11:00:24 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/339961/Cipovanie-zvierat-je-biznis-schvaleny-zborom-dusevne-nemohucich.html?ref=rssKoniec obdobia lacných potravín na Slovensku? (jozeffabian)Trhová ekonomika, liberalizácia a globalizácia trhu ruka v ruke s privatizáciou poslali Slovenskú republiku z potravinárskej istoty na ľadovec, ktorí smeruje do teplých vôd. Voľakedajšia bašta s plným rohom hojnosti sa za obdobie po revolúcii 1989 transformovala na krajinu chudoby, kde sa už objavil porevolučný fenomén hlad. S týmto novodobým fenoménom sme sa rozlúčili po roku 1945 a máme ho tu znovu. Takmer 20%  populácie už dnes na Slovensku hladuje a 70 % občanov podlieha potravinovému teroru a genocíde cez dovezené potraviny špekulatívneho pôvodu a 10% vyvolených má potravinový raj buď cez zahraničné kamenné predajne hlavne v Rakúsku, alebo cez zaručenú kvalitu v domácej sieti za príplatok. Tue, 15 Oct 2013 13:19:33 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/339749/Koniec-obdobia-lacnych-potravin-na-Slovensku.html?ref=rssCesta E 50 traumatizuje Hornú Nitru (jozeffabian)Nové územnosprávne členenie Slovenska a zriadenie VÚC dostalo Hornú Nitru v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja/TSK/ do polohy okrajovej záujmovej oblasti politikov a zámerov v rámci regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Horná Nitra sa takto dostala do kliešti nezáujmu podnikateľov a následne si tu politici budujú hladovú dolinu. Bývalý silný priemyselný a energetický región sa takto po roku 1989 postupne dostal do nemilosti. Jediné čomu sa tu darí je nezamestnanosť a nezáujem podnikateľov o podnikanie v tomto regióne.Wed, 09 Oct 2013 20:03:34 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/339383/Cesta-E-50-traumatizuje-Hornu-Nitru.html?ref=rss,,Divide et impera“ Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (jozeffabian)Machiavellizmus sa stal v posledných dvoch rokoch zrejme oficiálnou ideológiou vládnej verchušky na úseku pôdohospodárstva,. Tento florentský úradník a historik zrejme inšpiroval aj ideových vizionárov tohto chlebového ministerstva. Jeho politická zásada, ktorá hovorí o politickom boji v mene tzv. vyššieho cieľa (musí viesť k zabezpečeniu väčšieho blaha a šťastia v prospech spoločnosti) s použitím akýchkoľvek prostriedkov vrátane násilia bez ohľadu na akékoľvek morálne princípy. Machiavellismus je dnes považovaný za označenie pragmatického a cynického konania v politike. Morálne a etické hodnoty skončili len v rámci katastra Komjatíc a vyhlásenia o pomoci roľníkovi prinášajú v ranných správach radosť no pred večerom to všetko búrka zmije a nič z toho. Rozdeľuj a panuj stavia roľníkov do polohy boja drobných roľníkov proti družstvám a k tomu ešte pribudli obchodné spoločnosti, ktoré treba vzájomne držať v napätí nedajbože aby sa nespojili v jeden šík tak preto ,,rozdeľuj a panuj“.Tue, 08 Oct 2013 13:12:57 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/339260/Divide-et-impera-Ministerstva-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka.html?ref=rssJe Spoločná poľnohospodárska politika spoločná? (jozeffabian)Európski farmári a poľnohospodári netrpezlivo čakajú na schválenie balíka reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky(SPP). Či je spoločná je na diskusiu. Už pomerne dosť dlho sa stretáva agrárna smotánka v centrále EÚ aby vymyslela niečo čo by stabilizovalo už aj tak dosť zboľavený rezort pôdohospodárstva, ktorému sa z rozpočtu EÚ síce nalieva skoro polovica rozpočtu celej EÚ.Mon, 30 Sep 2013 12:02:16 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/338625/Je-Spolocna-polnohospodarska-politika-spolocna.html?ref=rssMlčanie jahniat na Dobrovičovej ulici (jozeffabian)To čo sa odohráva v súčasnosti na Dobrovičovej ulici v agrárnom sídle možno už asi bežného občana nerozčúli a preto tieto šachové a personálne rošády berie doslova s úsmevom.  Človek si najskôr myslel, že došlo k privatizácií už aj štátnej správy jednou dolniackou rodinou a neskôr keď sa rozhliadol tak si môže myslieť, že je na Obecnom úrade v Komjaticiach.Thu, 26 Sep 2013 09:34:43 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/338351/Mlcanie-jahniat-na-Dobrovicovej-ulici.html?ref=rss(Ne)Podporme parlamentnú stráž (jozeffabian) Už aj tak dosť v deravom rozpočte našej finančne ubolenej  a podvyživenej republike si ideme si vytvoriť parlamentnú stráž z peňazí daňových poplatníkov. Údajne to má zabezpečiť poriadok a disciplínu v našom zvrchovanom parlamente. Po všetkých aférach a excesoch neviem či je to ešte parlament, staničný bufet alebo cirkusové šapito Slovakia.Wed, 25 Sep 2013 13:36:58 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/338292/NePodporme-parlamentnu-straz.html?ref=rssRodina posvätná a zatracovaná prežije rok 2100? (jozeffabian)V školách sa od nepamäti vyučovalo, že rodina je základná bunka spoločnosti. Nikto v histórii ľudstva o tom nepochyboval. Už v starom Egypte a v povodí rieky Eufrat a Tigris mala rodina svoje miesto. Dokonca keď pôjdeme do obdobia prvopočiatkov druhu ,,Homo sapiens“  zistíme, že až jaskynní ľudia si ctili rodinu. Inak tomu nebolo ani v Rímskej ríši, či na území Alexandra Macedónskeho.  Civilizácia prešla Napoleonskou nadvládou, Hitlerovým režimom pokusom o komunistický režim no nikde nebola v histórii spochybnená rodina muža a ženy ako druhu zabezpečujúcich reprodukciu tohto živočíšneho druhu.Sun, 22 Sep 2013 20:39:41 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/338069/Rodina-posvatna-a-zatracovana-prezije-rok-2100.html?ref=rssPäť minút po dvanástej – ceny plynu Vláda SR zamrazila - dokedy? (jozeffabian)    Pozorne som si pozrel nedeľnú reláciu ,,O 5 minút 12“. Veľmi ma zaujalo ako náš pán premiér sociálne cíti s občanmi, ktorí vykurujú s plynom. Bolo to dojímavé, štátnické len patrím do skupiny občanov, ktorí nevykurujú plynom. Tak mi je to platné ako slepcovi slnečné okuliare. Na Slovensku je vyše 1,77 milióna obytných a podľa Štatistického úradu 61,5 % obytných bytov je vykurovaných plynom. Je to pre mňa a obyvateľov  vyše 680 tisíc bytov smola.Sun, 22 Sep 2013 14:21:18 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/338033/Pat-minut-po-dvanastej-ceny-plynu-Vlada-SR-zamrazila-dokedy.html?ref=rssBude pôda na Slovensku živiteľkou národa? (jozeffabian)Ďakujme Veľkému Uhorsku za spôsob dedenia pôdy rovným dielom pre všetkých. Pri dnešnom rabovaní by sme boli určite bez pôdy. Niet pochýb, že uhorské  majetkové právo vzniklo na základe kontinuity istej formy starého práva z čias Veľkomoravskej ríše. Dedenie týmto spôsobom na Slovensku komplikuje život spoločnosti a na druhej strane je to ochranný val pred lacným výpredajom.Fri, 20 Sep 2013 11:11:47 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/337921/Bude-poda-na-Slovensku-zivitelkou-naroda.html?ref=rssRTVS spustila antimliečnú kampaň. (jozeffabian)Zdravá výživa obyvateľstva vždy bola predmetom diskusie odborných kruhov. Dnes sme si zvykli, že komerčné záujmy s dojímavou reklamou začínajú prevažovať nad zdravým rozumom. Priestor dostávajú skôr extrémisti na zdravé stravovanie, ktorých práve nimi propagované formy stravovania sú najsprávnejšie. Po roku 1989 sme si už akosi zvykli na tieto reklamy, ktoré idú tvrdo pod kožu diváka a poslucháča elektronických či printových médií.  Tieto média viem pochopiť je to viac menej platená inzercia a takto je tu možnosť vylepšiť si ekonomiku v súčasnej finančnej a žiaľ aj  v duchovnej kríze.Thu, 19 Sep 2013 10:05:34 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/337823/RTVS-spustila-antimliecnu-kampan.html?ref=rssPrivatizácia a predaj územia Slovenska sa spúšťa (jozeffabian)Podľa odborníkov údajne 20 % poľnohospodárskej pôdy je v rukách zahraničného kapitálu. Slovensko začína splácať prístupový dlh voči Európskej únii. Trh sa otvára aj pre fyzické zahraničné osoby. Čo to znamená – západné krajiny otvorili pre nás už aj na západe trh práce za polovičné odmeny a Slovensko bude platiť tým najcennejším a to je pôdou, ktorá živila Slovákov tisícročia.  Možno to znie konzervatívne, ale až teraz chápem bieloruského prezidenta Lukašenka prečo leží v žalúdku západnej Európy. Pôda je majetok a národné bohatstvo Bieloruských občanov – každý môže na nej robiť, podnikať a hospodáriť, ale vždy bude vo vlastníctve občana Bieloruska. Na Slovensku sme sa vypredali ako banánová republika v 70 rokoch minulého storočia. Tieto krajiny už na to prišli a vypovedali poslušnosť zahraničnému kapitálu a nás tam ženie celé politbyro Slovenska.Wed, 18 Sep 2013 09:56:16 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/337721/Privatizacia-a-predaj-uzemia-Slovenska-sa-spusta.html?ref=rssMôže vidiek zachrániť ekonomiku Slovenskej republiky? (jozeffabian)Slovenský vidiek bol vždy v našich dejinách ťažko skúšaný.  Vidiek historicky aj z podstaty bol vždy živiteľom národa a poskytoval potravinovú bezpečnosť pre svoju krajinu. Slovenský vidiek je charakteristický skutočnosťou, že naša republika  v širšom rozmere je vyložene vidiecka krajina s malým počtom väčších miest. Takmer 90 % územných jednotiek je klasifikovaných ako vidiek čo predstavuje 86 % rozlohy krajiny. Na vidieku žije vyše 60% populácie Slovenska pričom najväčší odliv takmer 20 % bol v období rokov 1950 – 1951.Tue, 17 Sep 2013 12:57:43 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/337641/Moze-vidiek-zachranit-ekonomiku-Slovenskej-republiky.html?ref=rssPoľnohospodárstvo nie je perpetuum mobile (jozeffabian)Pohľad na súčasnú agrárnu politiku EU svedčí o neschopnosti riešiť tak závažnú vec ako je výroby potravín a údržbu krajiny. Z pohľadu agrárnikov 21 storočia je tento segment chápaný ako výroba topánok či biznis na mobilné telefóny. Roh hojnosti na ktorý sme boli zvyknutý sa vyprázdňuje. Dopĺňa sa iba tovarom s podmienenou spotrebou a pochybného pôvodu. Biznis s potravinami sa stal jedným z najrýchlejších spôsobov ako zbohatnúť aj na úkor ohrozenia zdravia občanov, pôda prestáva voňať chlebom a už zapácha len cementom a vidinou speňaženia. Maštale osireli a stali sa len symbolom minulého režimu spolu s neobrobenou pôdou nad dedinami.Tue, 17 Sep 2013 12:30:00 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/337620/Polnohospodarstvo-nie-je-perpetuum-mobile.html?ref=rssKde smeruje slovenské poľnohospodárstvo po roku 1989 (jozeffabian)Roľnícky stav je už storočia tvrdo skúšaný a prežil už tisícročia. Vojny, cholera či hladomor nezastavili toto najstaršie remeslo, ktoré zabezpečuje reprodukciu živočíšneho druhu - ,, homo sapiens“. Dúfajme, že slovenský roľník sa vysporiada Roľnícky stav je už storočia tvrdo skúšaný a prežil už tisícročia. Vojny, cholera či hladomor nezastavili toto najstaršie remeslo, ktoré zabezpečuje reprodukciu živočíšneho druhu - ,, homo sapiens“. Dúfajme, že slovenský roľník sa vysporiada aj zo súčasnou krízou tohto sektoru spoločenského života.  aj zo súčasnou krízou tohto sektoru spoločenského života.Sun, 15 Sep 2013 19:11:14 +0200https://jozeffabian.blog.sme.sk/c/337471/Kde-smeruje-slovenske-polnohospodarstvo-po-roku-1989.html?ref=rss